Priser


Følgetjenester

 kr 390,-

Avlastning i hjemmet

 kr 390,-

Vaktmestertjenester

 kr 390,- pr påbegynte time

Renhold

kr 428,-

Pristillegg:


Kveldstillegg (fra kl 17:00-06:00)

kr 8o,- per time

Lørdag og søndagstillegg

kr 8o,- per time

Alle priser er eks mva.

Prisen inkluderer:


Bom

Km

Kjørelengden vil kunne påvirke prisen i noen tilfeller.

Vaskemidler

Vaskeutstyr

Våre renholdere har ikke med seg støvsuger, så om oppdraget krever bruk av støvsuger må det holdes av kunden.

Lønnskostnader

Avtale og avbestilling vilkår


For midlertidig stopp på grunn av ferie eller annet som tilsier begrensning av oppdraget, skal kunden gi varsel om dette senest 1 uke før midlertidig stopp. Midlertidig stopp skal ikke kunne betraktes som en del av oppsigelsestid.

Avbestilling må skje senest 1 uke før service utføres. Oppdrag som ikke er avbestilt innen fristen må betales i sin helhet.

Dette gjelder også der det er avtalt at kunden skal være hjemme og ansatt kommer til avtalt tid og kunden ikke er hjemme/eller de ikke får tak i kunden.

Hvis faste oppdrag skulle falle på en bevegelig helligdag, vil oppdraget automatisk bortfalle.

Oppdraget kan flyttes til nærmeste mulig virkedag om ønskelig, ring/mail oss for avtale dette.

Gjensidig oppsigelse på 1 mnd regnet fra første hele mnd etter skriftlig oppsigelse er mottatt. Ingen begrunnelse må oppgis. Det er ikke mulig å avbestille i oppsigelsesperioden.